Lễ kỷ niệm 41 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Thứ 3 | 14/11/2017 - Lượt xem: 802

41 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC(30/4/1975 - 30/4/2016)
130 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (1/5/1886 - 1/5/2016)
VÀ KHAI MẠC THÁNG CÔNG NHÂN QUẬN 3 - LẦN THỨ 8 NĂM 2016