CÂU LẠC BỘ HỒ XUÂN HƯƠNG
BỘ MÔN TAEKWONDO
     GIỜ HỌC                  HỌC PHÍ
. THỨ 2-4-6: 9H-10H30                          350.000đ/tháng
           17H30-19H; 17H30-19H               350.000đ/tháng
. THỨ 3-5-7: 19H-20H30                         350.000đ/tháng
. THỨ 7-CN: 8H-9H30                             300.000đ/tháng

 

Đăng ký