CÂU LẠC BỘ HỒ XUÂN HƯƠNG
MÔN CỜ VUA
           GIỜ HỌC                        HỌC PHÍ
. THỨ 2-4  : 8H30-10H;17H30-19H
. THỨ 3-5  : 8H30-10H;17H30-19H         400.000đ/tháng
.THỨ 7-CN: 8H30-10H
Đăng ký