CÂU LAC BỘ HỒ XUÂN HƯƠNG
MÔN VÕ KARATE
            GIỜ HỌC              HỌC PHÍ
. THỨ 2-4-6: 17H30-19H;19H-20H30                  350.000đ/tháng
. THỨ 7-CN: 15H-16H30                                            300.000đ/tháng
Đăng ký