CÂU LAC BỘ HỒ XUÂN HƯƠNG
MÔN VÕ KARATE
           GIỜ HỌC                      HỌC PHÍ
. THỨ 2-4-6: 17H30-19H;19H-20H30                  350.000đ/tháng
. THỨ 7-CN: 15H-16H30 ; 9H30-11H                       300.000đ/tháng
Đăng ký