CÂU LẠC BỘ TDTT HỒ XUÂN HƯƠNG
BỘ MÔN BÓNG BÀN
               GIỜ HỌC                  HỌC PHÍ
.THỨ 2-4: 8H-9H;9H-10H;10H-11H 
                        16H-17H;17H-18H                                 
.THỨ3-5: 8H-9H;9H-10H;10H-11H                600.000đ/tháng
                       16H-17H;17H-18H                                                 
.THỨ 7-CN: 8H-9H; 9H-10H; 10H-11H

 

Đăng ký