CÂU LẠC BỘ TDTT HỒ XUÂN HƯƠNG
BỘ MÔN BÓNG BÀN
               GIỜ HỌC                  HỌC PHÍ
.THỨ 2-4: 17H-18H                                 
.THỨ3-5: 17H-18H                                          600.000đ/tháng                                   
.THỨ 7-CN: 8H-9H; 9H-10H; 10H-11H

 

Đăng ký