CÂU LAC BỘ HỒ XUÂN HƯƠNG
MÔN VÕ THIẾU LÂM HỒNG GIA QUYỀN
    GIỜ HỌC                         HỌC PHÍ
. THỨ  2-4-6: 19H – 20H30                                  400.000đ/tháng
. THỨ 3-5-7:  5H-6H30; 17H30-19H

 

Đăng ký