CÂU LẠC BỘ HỒ XUÂN HƯƠNG
MÔN BÓNG RỔ
           GIỜ HỌC                    HỌC PHÍ
 BÓNG RỔ CƠ BẢN:
. THỨ 2-4-6:
16H30-17H30                  500.000đ/tháng
. THỨ 3-5:   
16H30-17H30                  450.000đ/tháng

. THỨ 7-CN :  7H-8H30                            500.000đ/tháng

                    14H-15H; 15H-16H                     450.000đ/tháng
          GIỜ HỌC                     HỌC PHÍ

BÓNG RỔ NÂNG CAO:

 . THỨ 7-CN : 8H30-10H; 10H-11H30          650.000đ/tháng
                                16H-17H30
          GIỜ HỌC                     HỌC PHÍ
BÓNG RỔ 3X3
. THỨ 3-5-7  : 17H30-19H                          650.000đ/tháng
Đăng ký