CÂU LẠC BỘ HỒ XUÂN HƯƠNG
MÔN BÓNG RỔ
           GIỜ HỌC                    HỌC PHÍ
 BÓNG RỔ CƠ BẢN:
. THỨ 2-4-6:
7H-8H30;8H30-10H               500.000đ/tháng
                   16H30-17H30;16H30-17H30       450.000đ/tháng
. THỨ 3-5:   
7H-8H30;8H30-10H                450.000đ/tháng

                   16H30-17H30;16H30-17H30       400.000đ/tháng

. THỨ 7-CN :  7H-8H30                            450.000đ/tháng

                    14H-15H; 15H-16H                     4000.000đ/tháng
          GIỜ HỌC                     HỌC PHÍ

BÓNG RỔ NÂNG CAO:

. THỨ 2-4-6: 10H-11H30;14H-15H30           650.000đ/tháng
                        
. THỨ 3-5: 10H-11H30;14H-15H30              650.000đ/tháng

                        

. THỨ 7-CN : 8H30-10H; 10H-11H30          600.000đ/tháng

                                16H-17H30
          GIỜ HỌC                     HỌC PHÍ
BÓNG RỔ 3X3
. THỨ 3-5-7  : 17H30-19H                          600.000đ/tháng
Đăng ký