CÂU LẠC BỘ HỒ XUÂN HƯƠNG
BỘ MÔN VÕ VOVINAM

       GIỜ HỌC            HỌC PHÍ
. THỨ 3-5-7: 17H30-19H; 19H-20H30                  350.000đ/tháng
 
Đăng ký