CÂU LẠC BỘ HỒ XUÂN HƯƠNG
BỘ MÔN VÕ VOVINAM

       GIỜ HỌC                  HỌC PHÍ
. THỨ 3-5-7: 17H30-19H; 19H-20H30                  400.000đ/tháng
 
Đăng ký