Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (Công ty SAMCO)