Hội thao Khối Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch năm 2017