CHIÊU SINH HÈ CÁC LỚP HỌC HÈ 2022

Thứ 6 | 31/05/2019 - Lượt xem: 5044
MÔN NGÀY GIỜ HỌC HỌC PHÍ
BÓNG BÀN Thứ 7-CN 8h-9h; 9h-10h; 10h-11h 600.000đ/tháng
Thứ 2-4, 3-5 8h-9h; 9h-10h; 10h-11h
16h-17h; 17h-18h
BÓNG RỔ CƠ BẢN Thứ 2-4-6 7h-8h30; 8h30-10h 500.000đ/tháng
15h30-16h30; 16h30-17h30 450.000đ/tháng
Thứ 3-5 7h-8h30; 8h30-10h 450.000đ/tháng
15h30-16h30; 16h30-17h30 400.000đ/tháng
Thứ 7-CN 7h-8h30 450.000đ/tháng
Thứ 7-CN 14h-15h, 15h-16h 400.000đ/tháng
BÓNG RỔ NÂNG CAO Thứ 2-4-6 10h -11h30,14h-15h30 650.000đ/tháng
Thứ 3-5 10h -11h30,14h-15h30 600.000đ/tháng
Thứ 7-CN 8h30-10h, 10h -11h30,16h-17h30
BÓNG RỔ 3x3 Thứ 2-4-6 17h30-19h 600.000đ/tháng
Thứ 3-5-7 17h30- 19h, 19h- 20h30
CỜ VUA Thứ 2-4 8h30-10h; 17h30-19h 400.000đ/tháng
Thứ  3-5 8h30-10h; 17h30-19h
Thứ 7-CN 8h30-10h00
CỜ TƯỚNG Thứ 2-4 8h30-10h; 17h30-19h 600.000đ/tháng
Thứ 3-5 8h30-10h; 17h30-19h
Thứ 7-CN 8h30-10h
TENNIS Thứ 7-CN 10h-11h30 600.000đ/tháng
THIẾU LÂM
HỒNG GIA
Thứ 2-4-6 19h-20h30;  350.000đ/tháng
Thứ 3-5-7 5h-6h30; 17h30-19h
VOVINAM Thứ 3-5-7 17h30-19h, 19h-20h30 350.000đ/tháng
TAEKWONDO Thứ 2-4-6 9h-10h30; 17h30-19h,19h-20h30 350.000 đ/tháng
Thứ 3-5-7 19h-20h30
Thứ 7-CN 8h00-9h30 300.000đ/tháng
KARATE Thứ 2-4-6 17h30-19h; 19h-20h30 350.000đ/tháng
Thứ 7-CN 15h-16h30 300.000đ/tháng
AIKIDO Thứ 2-4-6 19h-20h30 350.000đ/tháng
Thứ 3-5-7 17h30-19h
WUSHU Thứ 2-4-6 18h0-19h30 350.000 đ/tháng
MUAY THÁI, VÕ GẬY
KICK BOXING, MMA
Thứ 2 đến CN 7h30-8h30; 8h30-9h30;
18-19h; 19-20h
1.000.000đ/tháng
AEROBIC THIẾU NHI Thứ 2-4-6 17h30-18h30 350.000 đ/tháng
KHIÊU VŨ DƯỠNG SINH Thứ 3-5 7h30-8h30 300.000 đ/tháng
Lưu ý: Các khung giờ màu hồng in đậm và nghiêng chỉ tổ chức giảng dạy vào mùa Hè.
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHÒNG GHI DANH
Hotline: 028.39 33 31 39 hoặc 0908.170.857;        Email: thanhtutdtt68@gmail.com