Chiêu sinh các lớp mỗi ngày

Thứ 7 | 11/11/2017 - Lượt xem: 13202
TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO QUẬN 3
CÂU LẠC BỘ  HỒ XUÂN HƯƠNG
Số 2 Hồ Xuân Hương Phường 6 Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh;                     ĐT: 028. 39 33 31 39
Website: hoxuanhuong.vn Facebook: Ho Xuan Huong Sports Club
CHIÊU SINH  THƯỜNG XUYÊN CÁC LỚP 
 
         
MÔN NGÀY GIỜ HỌC HỌC PHÍ  
BÓNG BÀN Thứ 7 - CN 8h-9h; 9h-10h; 10h-11h 600.000đ/tháng  
T 2 - 4, 3-5              8h-9h; 9h-10h; 10h-11h    
16h-17h;17h-18h
BÓNG RỔ CƠ BẢN Thứ 2 - 4 - 6 7h-8h30;8h30-10h
15h30-16h30;16h30-17h30
450.000đ/tháng
400.000đ/tháng
 
Thứ 3 - 5 7h-8h30;8h30-10h
15h30-16h30;16h30-17h30
400.000đ/tháng
350.000đ/tháng
 
Thứ 7 - CN 7h-8h30 400.000đ/tháng  
Thứ 7 - CN 14h-15h, 15h- 16h 350.000đ/tháng  
BÓNG RỔ NÂNG CAO Thứ 2 - 4 - 6
Thứ 3 - 5
Thứ 7 - CN
10h-11h30;14h-15h30
10h-11h30;14h-15h30
8h30-10h, 10h -11h30;16h-17h30
650.000đ/tháng
600.000đ/tháng
600.000đ/tháng
 
BÓNG RỔ 3x3 Thứ 3 - 5 - 7 17h30-19h 600.000đ/tháng  
Thứ 2 - 4 - 6 17h30- 19h 600.000đ/tháng  
CỜ VUA Thứ 2-4, 3-5 8h30-10h
17h30-19h
350.000đ/tháng  
Thứ 7 - CN 9h30-11h00  
CỜ TƯỚNG Thứ 2-4, 3-5  8h30-10h
17h30-19h
400.000đ/tháng  
Thứ 7 - CN 8h30-10h
TENNIS Thứ 7 - CN 10h-11h30 ( 0907733891 Thầy Cảnh) 600.000đ/tháng  
THIẾU LÂM
HỒNG GIA
Thứ 2 - 4 - 6 19h-20h30  300.000đ/tháng  
Thứ 3 - 5 - 7 5h-6h30; 17h30-19h  
VOVINAM Thứ 2 - 4 - 6 17h30-19h 300.000đ/tháng  
Thứ 3 - 5 - 7 17h30-19h, 19h-20h30  
TAEKWONDO Thứ 2 - 4 - 6  9h-10h30
17h30-19h,19h-20h30
300.000 đ/tháng  
Thứ 3 - 5 - 7 19h-20h30 300.000đ/tháng
Thứ 7 - CN 8h00-9h30 250.000đ/tháng  
VÕ CỔ TRUYỀN Thứ 3 - 5 - 7 19h-20h30 300.000 đ/tháng  
KARATE Thứ 2 - 4 - 6
Thứ 7 - CN
17h30-19h; 19h-20h30
15h-16h30
300.000đ/tháng
250.000đ/tháng
 
AIKIDO Thú 2-4-6 19h-20h30 300.000đ/tháng  
Thú 3-5-7 17h30-19h 300.000đ/tháng  
WUSHU Thứ 2 - 4 - 6 18h0-19h30 300.000 đ/tháng  
MUAY THÁI
KICK BOXING
Thứ 2 đến CN 7h30-8h30; 8h30-9h30
18-19h; 19-20h
1.000.000đ/tháng  
MMA
 VÕ GẬY
Thứ 2 đến CN 7h30-8h30; 8h30-9h30
18-19h; 19-20h
1.000.000đ/tháng  
AEROBIC THIẾU NHI Thứ 2 - 4 - 6 17h30-18h30 300.000 đ/tháng  
KHIÊU VŨ DƯỠNG SINH Thứ 3-5 7h-8h 250.000 đ/tháng  
         
NGOÀI RA, CÂU LẠC BỘ HỢP TÁC VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC NHÀ THI ĐẤU TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ CHO THUÊ SÂN BÓNG RỔ, BÓNG ĐÁ, BÓNG BÀN, CẦU LÔNG   
MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP PHÒNG GHI DANH  
Hotline: 028.39 33 31 39 hoặc 0908.170.857;        Email: thanhtutdtt68@gmail.com