Bộ môn Bóng rổ

Thứ 4 | 15/11/2017 - Lượt xem: 10368
CÂU LẠC BỘ TDTT HỒ XUÂN HƯƠNG
MÔN BÓNG RỔ
                      GIỜ HỌC                                          HỌC PHÍ
 BÓNG RỔ CƠ BẢN:
        . THỨ 2-4-6  : 16H30-17H30                      300.000đ/tháng
        . THỨ 3-5     : 16H30-17H30                      250.000đ/tháng
        . THỨ 7-CN :  7H-8H; 15H-16H               250.000đ/tháng

                    GIỜ HỌC                                             HỌC PHÍ
BÓNG RỔ NÂNG CAO:
        . THỨ 7-CN: 9H30-11H; 16H-17H30         500.000đ/tháng